Sol elinizi uzatınız ve A, B veya C figürlerinden hangisine uyduğunu belirleyiniz.


A, Resmindeki gibiyse parmaklarınız;

Insanlar tarafından büyüleyici, sosyal, aktif, pragmatik, Dışa açık, onlar çok çetindirler ve mükemmel sorun çözen insanlardır. Şefkatlidirler ama farkettirmeyebilirler. Bu tür ellere sahip insanlar çoğunlukla bilim adamı, mühendis, asker, stratejik-analizcidirler.

B, Resmindeki gibiyse parmaklarınız;

Kendinize öz güveni fazladır. Hatta öz güven patlaması yaşar. Bu kişiler hayatta tek başına başarılı olmak isterler.

Bu kişiler hedef odaklıdır, planlıdır, kendilerine hep bir hedef koyar ve onu başarmak için özveriyle çalışır. Rahatsız edilmek istemezler ama takdir edilmekten hoşlanırlar.

C, Resmimdeki gibiyse parmaklarınız;

Barışsever, kavgadan uzak, iyi bir organizatör, denge unsuru, karşılık beklemeyen özverili, ilişkilerinde sadıktırlar.