Tükürük akım hızı ve miktarı azalırsa dikkat!


Tükürüğün tat almayı kolaylaştırdığını, ağız mukozasını nemli tutarak mukozayı koruduğunu, içindeki amilaz, lipaz enzimi ile sindirime yardım ettiğini, diş minesini koruduğunu ve bakterilere karşı koruma etkisi olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Halide Güneş Çiftçi Dr. Çiftçi "Sıvı kaybı, stres, hastanede yatma, psikolojik durumlar, bazı ilaçlar, radyoterapi sjögren sendromu, kronik tükürük bezi enfeksiyonları, demir eksikliği ve pernisiyöz anemi gibi durumlar tükürük akım hızını ve miktarını azaltabilir" dedi.

Vücutta tükürük salgısı üreten organların tükürük bezleri olduğunu ve bu bezlerin tükürük salgısı üreterek kanallar aracılığıyla salgıyı ağız, boğaz, yutak, sinüs gibi organlara ulaştığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanu Op. Dr. Halide Güneş Çiftçi, tükürük bezi hastalığı ve bu hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Halide Güneş Çiftçi Dr. Çiftçi Tükürük bezlerinin major (büyük) ve minör (küçük) olmak üzere iki tipte olduğunu belirterek "Majör tükürük bezleri dediğimiz büyük bezler 3 tanedir. Bunlar yanakta kulaklarımızın önünde bulunan iki adet parotis bezi, alt çenenin altına yerleşmiş olan 2 adet submandibüler bez ve 2 adet dilaltı tükürük bezleridir. Minör tükürük bezleri ise çok sayıda olup mukoza içine yayılmışlardır" dedi.

Tükürüğün tat almayı kolaylaştırdığını, ağız mukozasını nemli tutarak mukozayı koruduğunu, içindeki amilaz, lipaz enzimi ile sindirime yardım ettiğini, diş minesini koruduğunu ve bakterilere karşı koruma etkisi olduğunu dile getiren Dr. Çiftçi, ‘’Dehidratasyon (sıvı kaybı), stres, hastanede yatma, psikolojik durumlar, bazı ilaçlar, radyoterapi sjögren sendromu, kronik tükürük bezi enfeksiyonları, demir eksikliği ve pernisiyöz anemi gibi durumlar tükürük akım hızını ve miktarını azaltabilir. Tükürük bezleri major (büyük) ve minör (küçük) olmak üzere iki tiptir. Majör tükrük bezleri dediğimiz büyük bezler 3 tanedir. Bunlar yanakta kulaklarımızın önünde bulunan iki adet parotis bezi, alt çenenin altına yerleşmiş olan 2 adet submandibüler bez ve 2 adet dilaltı tükrük bezleridir. Minör tükrük bezleri ise çok sayıda olup mukoza içine yayılmışlardır" dedi. Dr. Çiftçi konuşmasına şöyle devam etti:

"En sık olarak siyaloadenit dediğimiz tükürük bezi enfeksiyonu görülür. Bunun dışında tükrük bezi taşları, tükürük bezinin iyi ve kötü huylu tümörleri, siyaloadenozis denilen tükürük bezinin tümör dışı şişlikleri, tükrük bezinin granülomatöz hastalıkları (tüberküloz, aktinomikoz, kedi tırmığı hastalığı vs...), sjögren hastalığı tükrük bezi enfeksiyonları bakteriyel ve viral olabilir. Bunlara şu şekilde örnekler verebiliriz: