Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Aile Hekimleri Kongresi'nde açıklanan bir araştırmanın sonuçları Türkiye'deki obezite riskini gözler önüne serdi.


Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de obezite görülme oranı yüzde 44. Buna göre her iki kişiden biri obezite riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de evliliğin obeziteyi artırması.

ARGEV Obezite Araştırması’nın sonuçlarını II. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi’nde açıkladı. Bilim dergisi Global Health'te yayınlanan araştırma sonuçlarına göre obezite görülme oranı yüzde 44, neredeyse her iki kişiden biri obezite riskiyle karşı karşıya.

Obezite görülme riski kadınlarda erkeklere göre 1,9 kat daha fazla. Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de evliliğin obeziteyi artırdığı gerçeği. Evli olanlarda obezite görülme riski bekârlara oranla 1,5 kat daha fazla.

Araştırmanın sonuçlarına göre tip II diyabet, hipertansiyon ve kolesterol hastaları obezite için risk taşıyor. Bunun yanı sıra sigara kullanan ve hipotiroidi değişkenlik gösteren bireylerde de obezite görülme sıklığı artıyor.

Obezite görülme oranı hipertansiyon hastalarında 1,9, kolesterolü yüksek hastalarda 1,2 ve hipotiroidi olan hastalarda 1,2 kat daha fazla. Sigara içen bireylerde obezite görülme sıklığı içmeyenlere göre 1,2 kat daha yüksek olurken, antidiyabetik ilaç kullananlarda 1,6 kat daha fazla.

Türkiye'de görülme sıklığı hızla artan obeziteyle ilgili konuşan ARGEV Başkanı Dr. Murat Girginer, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılında açıkladığı rakamlara göre tüm dünyada obezite salgın bir hastalık gibi artıyor. Obezite için ülkemizde şişmanlık denilip geçilebiliyor oysa obezite çok dikkat edilmesi gereken sinsi bir hastalık. İnsanların yaşam kalitesini ve yaşam süresini bile derinden etkiliyor.”

Dr. Girginer, 17 bin 812 kişi üzerinde beden kitle indekslerini inceleyerek araştırmayı tamamladıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün bel çevresi kriterine göre obezite görülme oranının yüzde 44 olduğu sonucuna ulaştıklarını vurgulayan Dr. Girginer, neredeyse her iki kişiden birinin obeziteyle mücadele ettiğini ve bu durumun önüne geçilmesinin sağlıklı bir toplum için son derede kritik olduğunun altını çizdi.

Dr. Girginer, beden kitle indeksi kriterine göre obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri arasında; yaş, cinsiyet, medeni durum, obezite öyküsü ve eğitim düzeyini sıraladı.