Askerlik kanununda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayanların 1000 euro karşılığında muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmasının yolu açıldı.1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanın şartları Peki bu imkandan faydalanabilmek için hangi şartlara haiz olmak gerekiyor.


1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanın şartları 1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplamda en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak gerekiyor.


1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanın şartları 2. 1 numaralı şart haiz olan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar kanununa tabi yükümlüler 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispat eden belgelerle bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmak zorunda.


1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanın şartları 3. Başvuruda 1000 euroyu ödemek zorundasınız. Parayı ödedikten sonra muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaksınız.


1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanın şartları 4. 6661 numaralı bu kanun yürürlüğe girmeden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuranlar ise yukarıdaki 3 şarta haiz olmaları durumunda 1000 euro karşılığında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.


1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanın şartları 5. Kanun yürürlüğe girdiğinde 38 yaşını tamamlamasına rağmen dövizle askerlik için başvurmayanlar ile başvurmaların arağmen parayı ödemeyi tamamlayamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar 1 numaralı şarta haiz olmaları halinde 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1000 euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.


1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanın şartları 6. Daha önceden yapılan fazla ödemeler ise iade edilmeyecek.