Tarihe ışık tutan fotoğraflar arasından derlediğimiz 16 Sivas fotoğrafı... Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bu fotoğraflarda Sivas'ın tarihteki önemini bir kez daha anlayacaksınız...


Anadolu'nun en eski ve en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Sivas, Cumhuriyet tarihinin de en büyük kırılma noktasına sahiptir. Sivas Kongresi ile başlayan süreç, Cumhuriyet'in ilanı ile daha büyük bir anlam kazanmıştır. İşte Türkiye Cumhuriyet tarihinin başlamasında büyük bir role sahip olan Sivas'ın tarihin tozlu raflarından çıkarılmış 16 fotoğrafı...

1- Sivas şehrinin güney doğusuna doğru bir tepenin eteğine kurulmuş olan Surp Anabad Manastırı.

2- Sivas Divriği eşrafı - 1903 Arka sırada ortadaki 17 yaşındaki genç Nuri (Demirağ) efendi İlk Türk Demiryolu müteahhidi

3- Sivas'ta Hamidiye Sanayi Mektebi Marangozluk sınıfı öğrencileri. 19 Temmuz 1906 - Servet-i Fünun

4- Sivas'a bir buçuk saat mesafede kain Asar-ı Atikadan (tarihi eser) Boğaz Köprüsü 31 Mayıs 1906 - Servet-i Fünun

5- Sivas - Gök Medrese, 1935

6- Sivas - Divriği Paşa Camii'nden görünüş

7- Sivas - Divriği 1960'lar

8- Sivas'ta bir Ermeni cenaze merasimi 1900 - 1910 arası...

9- Sivas - Divriği 1940'lı yıllar kazma kürekle demir madeni çıkarılıyor...

10- Sivas - 1940'lı yıllar rayları vidalayan makine (TRİFONEZ) / Divriği

11- Sivas - Divriği Demir madeni balyoz ile kırılıyor yaba ile vagonlara konuluyor.

12- Sivas - İsmet Paşa İlk Mektebi cümle kapısı / 1927